Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5285
Nhan đề: Nhập môn PR_Lần 1. HK1
Tác giả: Lưu Thị Kim, Tuyến
Từ khoá: Nhập môn PR
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Khoa Quan hệ Công chúng và Truyền thông
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5285
Bộ sưu tập: Năm học 2013 - 2014_PR_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
k19pr-nhap mon pr.pdf
  Giới hạn truy cập
Nhập môn PR_Lần 1. HK198.45 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.