Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5283
Nhan đề: Chuyên đề mỹ thuật_Lần 1. HK1
Tác giả: Phạm Minh, Hảo
Từ khoá: Chuyên đề mỹ thuật
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Khoa Quan hệ công chúng và truyền thông
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5283
Bộ sưu tập: Năm học 2013 - 2014_PR_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
K19PR-CHUYEN DE MY THUAT.pdf
  Giới hạn truy cập
Chuyên đề mỹ thuật_Lần 1. HK172.53 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.