Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5282
Nhan đề: Tâm lý học đại cương_Lần 1. HK1
Tác giả: Đặng Viên Ngọc, Trai
Từ khoá: Tâm lý học đại cương
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Khoa Quan hệ Công chúng và Truyền thông
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5282
Bộ sưu tập: Năm học 2013 - 2014_PR_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
K18PR-TAM LY HOC DAI CUONG.pdf
  Giới hạn truy cập
Tâm lý học đại cương_Lần 1. HK181.53 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.