Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5281
Nhan đề: Các thể loại báo chí_Lần 1. HK1
Tác giả: Vũ Thị, Sáng
Từ khoá: Các thể loại báo chí
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Khoa Quan hệ công chúng và Truyền thông
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5281
Bộ sưu tập: Năm học 2013 - 2014_PR_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
k18pr-cac the loai bao chi.pdf
  Giới hạn truy cập
Các thể loại báo chí_Lần 1. HK182.79 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.