Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/526
Nhan đề: Vẽ kỹ thuật 2_Lần 1, Lần 2. HK1
Tác giả: Khoa Môi trường và Công nghệ sinh học
Từ khoá: Vẽ kỹ thuật
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường và Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/526
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_DMT0031_K22M_VE KY THUAT 2-DE THI-L1, L2.pdf
  Giới hạn truy cập
Vẽ kỹ thuật 2_Lần 1, Lần 2. HK165.79 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.