Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5259
Nhan đề: Reading 5_Lần 1. HK1
Tác giả: Lê Thị Ngọc, Diệp
Từ khoá: Reading
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại ngữ
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5259
Bộ sưu tập: Năm học 2013 - 2014_NN_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
K17N_Reading5.pdfReading 5_Lần 1. HK12.22 MBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.