Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5246
Nhan đề: Nhập môn công nghệ sinh học_Lần 1. HK1
Tác giả: Trần Minh, Tâm
Từ khoá: Nhập môn công nghệ sinh học
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường và Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5246
Bộ sưu tập: Năm học 2013-2014_DT_Công nghệ Sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
K19S_Nhap mon cong nghe sinh hoc.pdf
  Giới hạn truy cập
Nhập môn công nghệ sinh học_Lần 1. HK1174.66 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.