Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5241
Nhan đề: Phương pháp sinh học xử lý môi trường_HK1
Tác giả: Trương Thế, Quang
Từ khoá: Phương pháp sinh học xử lý môi trường
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường và Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5241
Bộ sưu tập: Năm học 2013 - 2014_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
K16S_phuong phap sinh hoc xu ly moi truong.pdfPhương pháp sinh học xử lý môi trường_HK1311.79 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.