Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5236
Nhan đề: Toán cao cấp 3_HK1
Tác giả: Khoa Khoa học cơ bản
Từ khoá: Toán cao cấp
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường và Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5236
Bộ sưu tập: Năm học 2013 - 2014_KHCB_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
K18M-TOAN CAO CAP 3.pdfToán cao cấp 3_HK199.66 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.