Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5229
Nhan đề: Quản lý chất thải nguy hại_Lần 1. HK1
Tác giả: Nguyễn Thị Phương, Loan
Từ khoá: Quản lý chất thải nguy hại
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường và Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5229
Bộ sưu tập: Năm học 2013 - 2014_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
K16M-QUAN LY CHAT THAY NGUY HAI.pdf
  Giới hạn truy cập
Quản lý chất thải nguy hại_Lần 1. HK1134.73 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.