Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5227
Nhan đề: Đất và công nghệ xử lý ô nhiễm_Lần 1. HK1
Tác giả: Nguyễn Kim, Thanh
Từ khoá: Đất và công nghệ xử lý ô nhiễm
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường và Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5227
Bộ sưu tập: Năm học 2013 - 2014_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
K16M-DAT VA CONG NGHE XU LY O NHIEM.pdf
  Giới hạn truy cập
Đất và công nghệ xử lý ô nhiễm_Lần 1. HK1145.79 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.