Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5188
Nhan đề: Tiếng Nhật 2_Lần 1. HK1
Tác giả: Trần Thị Thu, Hiền
Từ khoá: Tiếng Nhật
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Khoa Du lịch
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5188
Bộ sưu tập: Năm học 2013 - 2014_DL_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
k17d-nhat 2 KK.pdf
  Giới hạn truy cập
Tiếng Nhật 2_Lần 1. HK1258.97 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.