Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5161
Nhan đề: Nguyên liệu công nghệ sinh học thực phẩm_Lần 2. HK1
Tác giả: Trần Minh, Tâm
Từ khoá: Nguyên liệu công nghệ sinh học thực phẩm
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Khoa Thương mại và Quản trị Kinh doanh
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5161
Bộ sưu tập: Năm học 2014 - 2015_TQ_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
k19s_nguyen lieu cnsh tp lan 2 215dt.pdf
  Giới hạn truy cập
Nguyên liệu công nghệ sinh học thực phẩm_Lần 2. HK121.35 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.