Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5159
Nhan đề: Marketing căn bản_Lần 1. HK1
Tác giả: Đàm Trí, Cường
Từ khoá: Marketing căn bản
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Khoa Thương mại và Quản trị Kinh doanh
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5159
Bộ sưu tập: Năm học 2014 - 2015_TQ_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
k19q_marketing can ban 115dt.pdf
  Giới hạn truy cập
Marketing căn bản_Lần 1. HK125.92 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.