Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5123
Nhan đề: Kỹ năng giao tiếp_Lần 1. HK1
Tác giả: Hoàng Thanh, Linh
Từ khoá: Kỹ năng giao tiếp
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Khoa Tài chính Kế toán
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5123
Bộ sưu tập: Năm học 2014-2015_DT_Tài chính Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
k20tc_ky nang giao tiep 115dt.pdf
  Giới hạn truy cập
Kỹ năng giao tiếp_Lần 1. HK1105.2 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.