Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5122
Nhan đề: Toán kinh tế_Lần 1. HK1
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc, Thanh
Từ khoá: Toán kinh tế
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Khoa Tài chính Kế toán
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5122
Bộ sưu tập: Năm học 2014-2015_DT_Tài chính Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
k19tc_toan kinh te 115dt.pdf
  Giới hạn truy cập
Toán kinh tế_Lần 1. HK137.97 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.