Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5121
Nhan đề: Nhập môn tài chính tiền tệ 1_Lần 1. HK1
Tác giả: Nguyễn Thúy, Quỳnh
Từ khoá: Nhập môn tài chính tiền tệ
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Khoa Tài chính Kế toán
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5121
Bộ sưu tập: Năm học 2014-2015_DT_Tài chính Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
k19tc_nhap mon tai chinh tien te 115dt.pdf
  Giới hạn truy cập
Nhập môn tài chính tiền tệ 1_Lần 1. HK127.81 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.