Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5106
Nhan đề: Nhập môn truyền thông_Lần 1. HK1
Tác giả: Trần Hoài, Anh
Từ khoá: Nhập môn truyền thông
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Khoa Quan hệ Công chúng và Truyền thông
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5106
Bộ sưu tập: Năm học 2014-2015_DT_Quan hệ Công chúng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
k20pr_nhap mon truyen thong 115dt.pdf
  Giới hạn truy cập
Nhập môn truyền thông_Lần 1. HK118.28 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.