Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5096
Nhan đề: Reading 1_HK1
Tác giả: Lê Thúy, Ái
Từ khoá: Reading
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại ngữ
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5096
Bộ sưu tập: Năm học 2014 - 2015_NN_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
k20n_reading 1 215ttdt.pdf
  Giới hạn truy cập
Reading 1_HK1348.96 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.