Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5070
Nhan đề: Anh văn chuyên ngành học kỳ 5_Lần 1. HK1
Tác giả: Trần Thị Mỹ, Diệu
Từ khoá: Tiếng Anh
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường và Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5070
Bộ sưu tập: Năm học 2014 - 2015_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
k18m_anh van cn5 115dt.pdf
  Giới hạn truy cập
Anh văn chuyên ngành học kỳ 5_Lần 1. HK187.2 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.