Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5067
Nhan đề: Kiểm tra chất lượng sản phẩm_HK1
Tác giả: Trương Thế, Quang
Từ khoá: Kiểm tra chất lượng sản phẩm
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường và Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5067
Bộ sưu tập: Năm học 2014 - 2015_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
k17s_ktra chat luong sp lan 2 215dt.pdf
  Giới hạn truy cập
Kiểm tra chất lượng sản phẩm_HK151.25 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.