Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5054
Nhan đề: Kỹ thuật lạnh_Lần 1. HK1
Tác giả: Võ Thiện, Mỹ
Từ khoá: Kỹ thuật lạnh
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5054
Bộ sưu tập: Năm học 2014 - 2015_NL_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
k19nl_ky thuat dien tu 115dt.pdf
  Giới hạn truy cập
Kỹ thuật lạnh_Lần 1. HK150.51 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.