Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/505
Nhan đề: Kiểm tra chất lượng sản phẩm_Lần 2. HK1
Tác giả: Trương Thế, Quang
Từ khoá: Chất lượng sản phẩm
Kiểm tra chất lượng sản phẩm
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường và Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/505
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DT_Công nghệ Sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_SH017_K21S1,2_KIEM TRA CHAT LUONG SAN PHAM-DE THI-L2.pdf
  Giới hạn truy cập
Kiểm tra chất lượng sản phẩm_Lần 2. HK155.45 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.