Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5022
Nhan đề: Quản trị tài chính_Lần 1. HK1
Tác giả: Phạm Thị Hồng, Vân
Từ khoá: Quản trị tài chính
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Khoa Du lịch
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5022
Bộ sưu tập: Năm học 2014-2015_DT_Quản trị Khách sạn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
k18d_quan tri tai chinh 215dt.pdf
  Giới hạn truy cập
Quản trị rủi ro tài chính_Lần 1. HK1192.3 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.