Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4992
Nhan đề: Reading Entrepreneurial Finance Course
Tác giả: Schoar, Antoinette
Từ khoá: Tài chính
Finance
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: MITOpenCourseware
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4992
Bộ sưu tập: Reading

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1705_Entrepreneurial Finance_reading.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo56.87 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.