Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/499
Nhan đề: Phương pháp hóa sinh hiện đại_Lần 1, Lần 2. HK1
Tác giả: Cao Ngọc Minh, Trang
Từ khoá: Phương pháp hóa sinh hiện đại
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường và Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/499
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_SH010_K20S_PHUONG PHAP HOA SINH HIEN DAI-DE THI-L1, L2.pdf
  Giới hạn truy cập
Phương pháp hóa sinh hiện đại_Lần 1, Lần 2. HK1686.86 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.