Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/498
Nhan đề: Quản trị chất lượng_Lần 1, Lần 2. HK1
Tác giả: Trần Minh, Tâm
Từ khoá: Quản trị chất lượng
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường và Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/498
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_SH028_K20S_QUAN TRI CHAT LUONG-DE THI-L1, L2.pdf
  Giới hạn truy cập
Quản trị chất lượng_Lần 1, Lần 2. HK15.43 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.