Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4959
Nhan đề: Pastoral medicine: a handbook for the Catholic clergy
Tác giả: Sanford, Alexander E
Drum, Walter M
Từ khoá: Medicine
Hygiene
First aid in illness and injury
Năm xuất bản: 1905
Nhà xuất bản: J.F. Wagner
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4959
Bộ sưu tập: Y học_TLNM_SACH

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2080_pastoralmedicine.pdf
  Giới hạn truy cập
Pastoral medicine: a handbook for the Catholic clergy6.95 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.