Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4957
Nhan đề: The genuine work of Hippocrates
Tác giả: Hippocrates
Adams, Francis
Từ khoá: Medicine
Hippocrates
Năm xuất bản: 1939
Nhà xuất bản: Williams & Wilkins
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4957
Bộ sưu tập: Y học_TLNM_SACH

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2078_The genuine work of Hippocrates.pdf
  Giới hạn truy cập
The genuine work of Hippocrates13.73 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.