Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4949
Nhan đề: Transactions of the American Society of Civil Engineers
Tác giả: Griffith, John H.
Từ khoá: Civil engineering
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: The Project Gutenberg eBook
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4949
Bộ sưu tập: Kỹ thuật công trình xây dựng_TLNM_SACH

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2071_Transactions of the American Society of Civil Engineers.pdf
  Giới hạn truy cập
Transactions of the American Society of Civil Engineers385.09 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.