Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4946
Nhan đề: Some Mooted Questions in Reinforced Concrete Design
Tác giả: Godfrey, Edward
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: The Project Gutenberg eBook
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4946
Bộ sưu tập: Kỹ thuật công trình xây dựng_TLNM_SACH

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2068_Some Mooted Questions in Reinforced Concrete Design by Edward Godfrey.pdf
  Giới hạn truy cập
Some Mooted Questions in Reinforced Concrete Design1.63 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.