Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4945
Nhan đề: Scamping Tricks and Odd Knowledge Occasionally Practised upon Public Works
Tác giả: Newman, John
Từ khoá: Bridges
Building
Construction industry
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: The Project Gutenberg eBook
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4945
Bộ sưu tập: Kỹ thuật công trình xây dựng_TLNM_SACH

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2067_Scamping Tricks and Odd Knowledge Occasionally Practised Upon Public Works.pdf
  Giới hạn truy cập
Scamping Tricks and Odd Knowledge Occasionally Practised upon Public Works832.77 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.