Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4944
Nhan đề: Pressure, Resistance, and Stability of Earth American Society of Civil Engineers: Transactions, Paper No. 1174, Volume LXX, December 1910
Tác giả: Meem, J. C.
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: The Project Gutenberg eBook
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4944
Bộ sưu tập: Kỹ thuật công trình xây dựng_TLNM_SACH

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2066_Pressure, Resistance, and Stability of Earth by J. C. Meem.pdf
  Giới hạn truy cập
Pressure, Resistance, and Stability of Earth American Society of Civil Engineers: Transactions, Paper No. 1174, Volume LXX, December 19102.79 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.