Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4942
Nhan đề: Monitoring of Internal Moisture Loads in Residential Buildings
Tác giả: Arena, Lois
Karagiozis, Achilles N.
Mantha, Pallavi
Từ khoá: Monitoring
Residential Buildings
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: U.S. Department of Housing and Urban Development Washington, DC
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4942
Bộ sưu tập: Kỹ thuật công trình xây dựng_TLNM_SACH

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2064_InternalMoistureLoad.pdf
  Giới hạn truy cập
Monitoring of Internal Moisture Loads in Residential Buildings4.01 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.