Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4941
Nhan đề: Het Haarlemmer-Meer-Boek
Tác giả: Leeghwater, Jan Adriaansz
Van Hasselt, Willem Jan Cornelis
Từ khoá: Haarlemmermeer
Reclamation of land
Netherlands
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: The Project Gutenberg eBook
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4941
Bộ sưu tập: Kỹ thuật công trình xây dựng_TLNM_SACH

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2063_Het Haarlemmer-Meer-Boek.pdf
  Giới hạn truy cập
Het Haarlemmer-Meer-Boek1.36 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.