Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4940
Nhan đề: The Delft sand, clay & rock cutting model - 1st ed.
Tác giả: Miedema, Sape A.
Từ khoá: Soil mechanics
Excavation
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: S.A. Miedema, IOS Press
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4940
Bộ sưu tập: Kỹ thuật công trình xây dựng_TLNM_SACH

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2062_The Delft Sand, Clay and Rock Cutting Model.pdf
  Giới hạn truy cập
The Delft sand, clay & rock cutting model36.6 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.