Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4939
Nhan đề: Fire Prevention and Fire Extinction
Tác giả: Braidwood, James
Từ khoá: Fire prevention
Fire extinction
London Fire Brigade
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: The Project Gutenberg eBook
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4939
Bộ sưu tập: Kỹ thuật công trình xây dựng_TLNM_SACH

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2061_Fire Prevention and Fire Extinction by James Braidwood.pdf
  Giới hạn truy cập
Fire Prevention and Fire Extinction1.36 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.