Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4938
Nhan đề: Elevator systems of the Eiffel Tower, 1889.
Tác giả: Vogel, Robert M.
Từ khoá: Tour Eiffel
Elevators
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: The Project Gutenberg eBook
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4938
Bộ sưu tập: Kỹ thuật công trình xây dựng_TLNM_SACH

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2060_Elevator Systems of the Eiffel Tower.pdf
  Giới hạn truy cập
Elevator systems of the Eiffel Tower, 1889.4.09 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.