Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4937
Nhan đề: Elements of Plumbing
Tác giả: Dibble, Samuel Edward
Từ khoá: Plumbing
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: The Project Gutenberg eBook
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4937
Bộ sưu tập: Kỹ thuật công trình xây dựng_TLNM_SACH

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2059_Elements of Plumbing by Samuel Edward Dibble.pdf
  Giới hạn truy cập
Elements of Plumbing3.86 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.