Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4936
Nhan đề: Cottage Building in Cob, Pisé, Chalk and Clay a Renaissance - 2nd ed.
Tác giả: Williams-Ellis, Clough
Từ khoá: Architecture
Earth houses
Chalk
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: The Project Gutenberg eBook
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4936
Bộ sưu tập: Kỹ thuật công trình xây dựng_TLNM_SACH

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2058_Cottage Building in Cob, Pisé, Chalk and Clay A Renaissance.pdf
  Giới hạn truy cập
Cottage Building in Cob, Pisé, Chalk and Clay a Renaissance3.93 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.