Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4935
Nhan đề: Concrete and reinforced concrete
Tác giả: Twelvetrees, W. Noble
Từ khoá: Reinforced concrete
Concrete
Năm xuất bản: 1922
Nhà xuất bản: I. Pitman
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4935
Bộ sưu tập: Kỹ thuật công trình xây dựng_TLNM_SACH

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2057_concretereinforc00tweliala.pdf
  Giới hạn truy cập
Concrete and reinforced concrete9.6 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.