Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4933
Nhan đề: Acoustics and architecture
Tác giả: Sabine, Paul E.
Từ khoá: Architectural acoustics
Sound
Năm xuất bản: 1932
Nhà xuất bản: McGraw-Hill
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4933
Bộ sưu tập: Kỹ thuật công trình xây dựng_TLNM_SACH

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2055_acousticsandarch.pdf
  Giới hạn truy cập
Acoustics and architecture16.53 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.