Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4932
Nhan đề: A Succinct View of the Importance and Practicability of Forming a Ship Canal
Tác giả: Hill, H. R.
Từ khoá: Panama
Panama Canal
Canals
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: The Project Gutenberg eBook
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4932
Bộ sưu tập: Kỹ thuật công trình xây dựng_TLNM_SACH

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2054_A Succinct View of the Importance and Practicability of Forming a Ship Canal.pdf
  Giới hạn truy cập
A Succinct View of the Importance and Practicability of Forming a Ship Canal265.61 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.