Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4912
Nhan đề: Notes histoeical, jesthetical, ethnological, physiological, anecdotal, and tonsorial, on the hair & beard.
Tác giả: Trichocosmos
Từ khoá: Beards
Hairdressing
Năm xuất bản: 1850
Nhà xuất bản: Read
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4912
Bộ sưu tập: Thiết kế thời trang_TLNM_SACH

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2037_noteshistorical00readiala.pdf
  Giới hạn truy cập
Notes histoeical, jesthetical, ethnological, physiological, anecdotal, and tonsorial, on the hair & beard.10.16 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.