Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4909
Nhan đề: Fashion or Siska Van Roosemael
Tác giả: Conscience, Hendrik
Từ khoá: Fashion
Năm xuất bản: 1849
Nhà xuất bản: Edward Dunigan & Brother
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4909
Bộ sưu tập: Thiết kế thời trang_TLNM_SACH

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2034_FashionOrSiskaVanRoosemael.pdf
  Giới hạn truy cập
Fashion or Siska Van Roosemael3.08 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.