Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4908
Nhan đề: Costume & fashion: the evolution of European dress through the earlier ages
Tác giả: Norris, Herbert
Từ khoá: Costume
Fashion
Europe
Năm xuất bản: 1924
Nhà xuất bản: E.P. Dutton
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4908
Bộ sưu tập: Thiết kế thời trang_TLNM_SACH

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2032_costume fashion.pdf
  Giới hạn truy cập
Costume & fashion: the evolution of European dress through the earlier ages16.22 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.