Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4898
Nhan đề: Toán cao cấp - HK1
Từ khoá: Toán học
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Khoa Khoa học Cơ bản
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4898
Bộ sưu tập: Năm học 2013 - 2014_KHCB_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_k19pr-toan cao cap OK.pdf
  Giới hạn truy cập
Toán cao cấp90.56 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.