Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4892
Nhan đề: Toán cao cấp C1 - HK1
Tác giả: Đỗ, Lư Công Minh
Từ khoá: Toán học
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Khoa Khoa học Cơ bản
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4892
Bộ sưu tập: Năm học 2013 - 2014_KHCB_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K19C_KT_Q_F_toancacapc1_de1 ok - Copy - Copy.pdf
  Giới hạn truy cập
Toán cao cấp C1585.92 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.