Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4890
Nhan đề: Giải tích 2 - HK1
Tác giả: Bộ môn Toán
Từ khoá: Toán học
Giải tích
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Khoa Khoa học Cơ bản
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4890
Bộ sưu tập: Năm học 2013 - 2014_KHCB_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_k18x,d-giai tich 2 ok.pdf
  Giới hạn truy cập
Giải tích 2218.7 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.