Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4880
Nhan đề: Nghiệp vụ ngân hàng và các định chế tài chính - Lần 1 - HKI
Từ khoá: Đầu tư
Ngân hàng
Nghiệp vụ ngân hàng
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Khoa Thương mại & Quản trị kinh doanh
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4880
Bộ sưu tập: Năm học 2013 - 2014_TQ_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_k17c-nvu nhang tmai va cac dctc.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghiệp vụ ngân hàng và các định chế tài chính104.36 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.